Your Website Title
Rừng tràm Trà Sư được công nhận là Điểm du lịch
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 công nhận Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, tại địa chỉ: ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với phạm vi công nhận là 159 ha (theo hợp đồng thuê môi trường rừng).

Responsive image

Nguồn ảnh: angiang.gov.vn

Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch An Giang có trách tổ chức quản lý, khai thác Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư theo quy định đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ quản lý Điểm du lịch được quy định tại Điều 25 của Luật Du lịch năm 2017;  Đảm bảo duy trì và nâng cấp các tiêu chí Điểm du lịch đã được công nhận.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, địa phương hướng dẫn Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thực hiện các quy định về quản lý nhà nhà nước trong kinh doanh du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực du lịch; quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường rừng trong hoạt động khai thác phát triển du lịch; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng đối với các công trình, dự án đầu tư, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ trong điểm du lịch.

TTH