Your Website Title
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỊNH BIÊN TẬP HUẤN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
Vừa qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

127 học viên là cán bộ chuyên trách xã, cán bộ kiêm nhiệm các khoa, phòng TTYT huyện và cán bộ Y tế học đường ở các trường Mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện được nghe báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn các phương pháp xây dựng kế hoạch và thu thập báo cáo; ôn tập cách tổ chức buổi truyền thông trực tiếp; kỹ năng làm một bản tin và viết bài tuyên truyền phát trên hệ thống phát thanh.

Responsive image

Đây là lớp tập huấn được tổ chức thường niên cho lực lượng làm công tác truyền thông, để nâng cao kiến thức, kỹ năng của người dân trong phòng chống các loại dịch bệnh. Qua đó, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân./.

 

                                                                                              Nguyễn Minh Thời

                                                                                               TTYT Tịnh Biên