Your Website Title
Huyện Tịnh Biên phát triển cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2020.

Để đạt mục tiêu trên, huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái, cải tạo vườn tạp sang vườn cây ăn trái chuyên canh; quy hoạch 03 vùng trồng cây ăn trái đặc sản kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 347 ha ở các xã: An Phú ( 10 ha cây Chúc), Thới Sơn ( 23,20 ha trồng nhãn) và 64,90 ha trồng quýt hồng ở xã An Hảo; xây dựng 3 điểm tham quan, mua sắm đặc sản tại huyện đặt tại rừng tràm Trà Sư, khu dulichj Núi Cấm và chợ Tịnh Biên; Nghiên cứu điều chỉnh về chính sách đất đai, nhằm khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào nông nghiệp; xây dựng 4 tuyến du lịch tâm linh gắn với vườn cây ăn trái đặc sản và làng nghề truyền thống gồm: Tuyến Tây Trà Sư ( Miễu Bà Bàu Mướp- Tham quan vườn nhãn Thới Sơn)- Tỉnh lộ 948 ( Hang chiến sỹ Núi Két- Tham quan làng dệt Thổ Cẩm Văn Giáo)- Quốc lộ 91 ( Khu du lịch Cửu Trùng Đài- Tham quan vườn Chúc, làng nghề đường thốt nốt xã An Phú)- Tỉnh lộ 955A (Tham quan căn hầm Bí Mật Văn phòng Huyện ủy- Chốt Thép Nhơn Hưng- Chùa Kim Tiên- Chùa Lầu và chợ biên giới Tịnh Biên)./.

Thu Nga