Your Website Title
Phê duyệt Dự án thí điểm phát triển ngành nghề nông thôn tại xã Thới Sơn
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Dự án thí điểm phát triển ngành nghề nông thôn tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên nhằm cải thiện thu nhập và nâng cao giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội của sản phẩm bột từ củ huyền của người dân Tịnh Biên thông qua việc phát triển làng nghề truyền thống làm bột huyền gắn với bảo tồn văn hóa của địa phương.

Responsive image

Theo đó, cơ sở sản xuất tinh bột huyền Xuân Đạt sẽ được hỗ trợ (Nhà nước hỗ trợ 50%; dân đối ứng 50%) chi phí  mua máy nghiền củ huyền, máy lược bột, máy đánh bột, máy sấy và máy đóng thành phẩm tinh bột huyền; đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật vận hành các máy móc thiết bị để sản xuất tinh bột huyền cho sản phẩm đạt chất lượng; Tổ chức kết nối mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư, hỗ trợ tiêu thụ tinh bột huyền; Quy hoạch vùng trồng cây huyền để đảm bảo có đủ nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất tinh bột huyền, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và tạo việc làm cho người dân ở xã Thới Sơn.
Dự kiến với 01 ha trồng cây huyền, sau 6 tháng bắt đầu cho thu hoạch, mỗi năm thu hoạch 01 vụ với sản lượng tối thiểu từ 30 - 45 tấn củ tươi/ha, tính ra mỗi ha cây huyền thu nhập bình quân được 90 - 135 triệu đồng/ha/vụ/năm, chi phí cho 01 ha cây huyền từ 40 - 50 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận cho 01 ha cây huyền từ 50 - 85 triệu đồng/ha/vụ. Với mức thu nhập này thì cây bột huyền thực sự là cây cho hiệu quả kinh tế khá cao trên vùng đất Tịnh Biên (vì cây huyền trồng xen dưới tán cây rừng). 
Kết quả của dự án này sẽ là mô hình để các hộ dân, cơ sở trên địa bàn tỉnh tham quan học tập kinh nghiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án OCOP tỉnh An Giang.

TTH