Your Website Title
Ban tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 03 cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở
Sáng ngày 20/03, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 03 cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã thông tin một số nội dung về: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổng quan tình hình thế giới, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta năm 2018, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2019; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp và định hướng tuyên truyền tháng 04/2019.

Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại... đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhận diện và chống lại các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động, xúi giục, kích động người dân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn./.

                                                                             Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)