Your Website Title
Công tác xuất khẩu lao động ở huyện Tịnh Biên những tín hiệu khởi sắc
Thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là về hạ tầng giao thông, thủy lợi, du lịch nhằm tác động tích cực trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, đồng thời, chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong triển khai các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc n lực phát triển kinh tế, huyện luôn quan tâm thực hiện quyết liệt các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, lao động xã hội, chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, trong đó, tích cực thực hiện công tác đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Tính từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức được 23 lớp dạy nghề cho 677 lao động, đạt tỷ lệ 338,5% kế hoạch năm; giới thiệu, tạo việc làm cho 5.015 lao động ngoài tỉnh, đạt tỷ lệ 114,76%, trong đó, có 2.313 lao động đăng ký mới so năm 2018.

Đáng kể nhất, năm 2019 huyện thực hiện công tác xuất khẩu lao động rất khả quan, tính đến nay, toàn huyện có 16 người xuất khẩu lao động các thị trường: Nhật Bản 10 lao động, Hàn Quốc 01 lao động, Ả Rập Xê Út 01 lao động, Israel 01 lao động và Đài Loan 03 lao động. Đến nay, có 10 lao động đã xuất cảnh gồm các xã, thị trấn: Tân Lợi, thị trấn Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng, Nhơn Hưng, An Nông và An Hảo. Có 06 lao động chờ ngày xuất cảnh và đang học. Đây là thị trường các nước mức thu nhập cao, cụ thể: Tại Nhật Bản mức lương từ 25 – 30 triệu đồng/tháng ở ngành xây dựng, trang trí nội thất, thực phẩm, may công nghiệp; Đài Loan 17 triệu đồng/tháng ở ngành nông nghiệp, trang trí nội thất, may công nghiệp; Hàn Quốc 26 triệu đồng/tháng; Israel mức 22 triệu đồng/tháng thực tập sinh làm nông nghiệp... Đây là năm đầu tiên huyện Tịnh Biên đã thực hiện số lượng lao động làm việc tại các nước thu nhập cao. Những tín hiệu khởi sc này sẽ tác động và chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều lao động quan tâm tìm hiểu và đáp ứng các điều kiện để tham gia xuất khẩu lao động ở các nước này, mở ra một kênh thu hút việc làm cho lao động của huyện./.    

    Vương Long Hùng