Your Website Title
Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện miền núi Tịnh Biên
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vai trò của công tác dân vận được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát ngắn gọn: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Responsive image

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện miền núi Tịnh Biên có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và quần chúng nhân dân có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng, đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo”  được xem đây là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Đảng và tập trung chỉ đạo thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 5 năm qua, có trên 1.094 mô hình đăng ký, thực hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. 
Nét nổi bật trong thực hiện “Dân vận khéo” của huyện thời gian qua là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo việc đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động quần chúng, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giảm thiểu tệ nạn xã hội; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị, khóm, ấp văn hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào các dân tộc được khởi sắc.
Thông qua công tác “Dân vận khéo”, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, “an sinh xã hội” phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể: Trong lĩnh vực kinh tế: Các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, năng suất cao gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa bàn, đơn vị; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiêu biểu là các mô hình vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, bê tông hóa lộ giao thông nông thôn, với kinh phí trên 15 tỷ đồng, các mô hình mới, mô hình chuyển đổi trong canh tác, sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình “Trồng rau an toàn trong nhà lưới”, các trang trại chăn nuôi bò, gà, bồ câu, “Chế tác, sản xuất thủ công hàng mỹ nghệ từ gỗ”, “Cấy, ghép cây kiễng”, “Tổ liên kết Sản xuất” , "Nuôi Heo rừng", “cải tạo vườn tạp trồng quýt xen canh cây hồ tiêu”,… và các mô hình khác tăng thu nhập, như: Mô hình “Phụ nữ chạy xe honda đầu”, “Sáng chế và cải tạo ra máy vót đủa”; “Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt”,…
 Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội: Nhiều mô hình “Dân vận khéo” mang đậm ý nghĩa xã hội, chính trị gắn với các sự kiện chính trị quan trọng đã nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua đó, đã khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội, tiêu biểu là các mô hình như: “Thắp sáng lộ nông thôn và làm cột cờ thẳng tắp”, “Ánh sáng phum sóc”, “CLB văn nghệ truyền thống Khmer”, “Thắp sáng niềm tin”, “Đội từ thiện cất nhà”, “Vận động mua xe chuyển viện miễn phí”, “lót gạch vĩa hè”, “Hạt Ngọc Ấm Lòng”.v.v
Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy Đảng, các ngành, đơn vị quan tâm lãnh, chỉ đạo và thực hiện đạt hiệu quả tích cực; chủ động hơn trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, bám sát tình hình địa phương, đơn vị phát huy được tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nhân dân, xây dựng lực lượng đủ sức bảo vệ tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Một số mô hình tiêu biểu như: “Câu Lạc bộ vì sự bình yên của nhân dân”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới”, “Tiếng loa an ninh trật tự”, “Câu Lạc bộ bảo vệ đường biên cột mốc – Giữ gìn ANTT trên tuyến biên giới”, “Tổ Honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Tổ An ninh tự quản tại các cơ sở thờ tự”, “Vận động mắc Camera an ninh”, “Trước cửa đèn chiếu sáng, trong nhà có mỏ”, “Câu lạc bộ Nông dân, phòng chống tội phạm”,…
Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", các cấp uỷ đảng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng các nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh, các vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh, công tác Tôn giáo, dân tộc ...tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng và nhân dân. Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết nhanh gọn hồ sơ hành chính”, “Lực lượng vũ trang địa phương huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ứng xử văn hoá nơi công sở”, “Vận động xã hội hoá vì cuộc sống cộng đồng”, “Cải cách hành chính công vụ”, “Một cửa, trách nhiệm, thân thiện”, mô hình "3 trong 1" liên thông các thủ tục hành chính và "2 trong 1" về nếp sống văn minh, mô hình “2 không: không trễ hẹn, không gây phiền hà với nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính”; mô hình “3 không: Không viết, Không nộp, Không hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.v.v...
Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, có rất nhiều mô hình mang lại hiệu quả, thiết thực và tiếp tục được nhân rộng ở các xã, thị trấn trong toàn huyện như: Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, bê tông hóa lộ giao thông nông thôn”; "Xây dựng bải rác thải, bảo vệ môi trường”; cho quần, áo cũ “Ai thừa xin đến cho, ai thiếu cho đến nhận”, “Tình quân dân”, “Hạt ngọc ấm lòng”; “Tổ nhân dân khuyến học”, “Liên tổ tự quản ANTT”; “Câu Lạc bộ Honda đầu phòng chống tội phạm”, “Tổ tự quản về an toàn giao thông”; “Vận động mắc Camera an ninh”; “Cải cách hành chính công vụ”, “Cơ sở thờ tự, tự phòng, tự quản về ANTT”, các mô hình cải tạo vườn tạp chuyển đổi giống cây trồng và nhiều mô hình khác cũng được nhân rộng, áp dụng trên địa bàn như: “Cột cờ thẳng tắp”, “Ánh sáng lộ làng”, “lót gạch vĩa hè”, “Vận động mua xe chuyển viện”, “Tổ cất nhà tình thương”,…Qua đó, có trên 38 tập thể và 71 cá nhân được khen thưởng Bằng khen của tỉnh, giấy khen của huyện, với thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào.
Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
 
Thu Nga- Đài TT.HTB