Your Website Title
Hội thảo quản lý dịch bệnh khảm lá, virus hại khoai mì tại xã An Cư
Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang phối họp cùng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội thảo quản lý dịch bệnh khảm lá, virus hại khoai mì, cho hơn 30 nông dân đăng ký thực hiện dự án trồng khoai mì trên địa bàn xã An Cư.

Responsive image

Tại đây, bà con nông dân được giới thiệu đặc điểm, thời gian sinh trưởng và năng suất một số giống khoai mì phù hợp với đất sản xuất của vùng; Hướng dẫn quy trình sản xuất từ cách chọn cây giống, làm đất, bón lót, xử lý cây giống trước khi trồng, phương thức và số lương phân bón và phun thuốc theo từng thời kỳ, giai đoạn sinh trưởng của cây khoai mì. Đặc biệt, tập trung đi sâu phân tích hướng dẫn cách phát hiện, phòng ngừa và quy trình kỹ thuật trừ bệnh khảm lá, virus hại khoai mì. Đối tượng lan truyền qua bọ phấn trắng và qua hom giống, khả năng lây lan rất nhanh, nguy cơ thiệt hại nặng đến năng suất và sản lượng khoai mì nếu không có biện pháp quản lý, phòng, chống hiệu quả và triệt để./.

 

Hữu Ngọc (An Cư)