Your Website Title
Tịnh Biên công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi
Căn cứ Thông báo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VII, mẫu xét nghiệm đàn heo của ông Trần Văn Lực (tổ 9, ấp Núi Voi, xã Núi Voi) và đàn heo của Lữ đoàn 416 (Khóm I, TT. Chi Lăng) dương tính với virus gây bệnh Dịch tả heo Châu Phi; Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên đã công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại ấp Núi Voi, xã Núi Voi và Khóm I, Thị trấn Chi Lăng từ ngày 05 tháng 6 năm 2019.

Responsive image

Theo đó, các vùng dịch bệnh được xác định gồm:

Vùng dịch trong phạm vi 01km xung quanh ổ dịch, bao gồm: 01 phần xã Núi Voi và 01 phần Thị trấn Chi Lăng.

Vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, bao gồm: xã Núi Voi, thị trấn Chi Lăng, xã Tân Lợi, xã Vĩnh Trung.

Vùng đệm trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, bao gồm: xã Văn Giáo, xã Tân Lập, xã An Hảo và 01 phần xã An Cư.

UBND huyện Tịnh Biên yêu cầu các phòng, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu phi theo đúng Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 20/3/2019 và Công văn số 2361/UBND-KT ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện, chủ động hướng dẫn các hộ nuôi heo thường xuyên vệ sinh tiêu độc chuồng trại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; bình tĩnh ứng phó không để ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi heo trên địa bàn huyện.

TTH