Your Website Title
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ theo công nghệ mới tại xã Tân Lợi
Nhằm giúp các hộ nông dân tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là nâng cao năng suất và chất lượng cho cây thanh long ruột đỏ hướng tới thị trường xuất khẩu, tiến tới phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Sáng ngày 13/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ theo công nghệ mới cho 50 bà con nông dân tại xã Tân Lợi.

Responsive image

Dự án tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ theo công nghệ mới kết hợp ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và xử lý ra hoa nghịch vụ, giúp các hộ nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, giảm chi phí sản xuất. Dự án được Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang phối hợp cùng Viện cây ăn quả miền Nam và 02 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn triển khai thực hiện từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2018 với tổng kinh phí thực hiện 531,6 triệu đồng, trong đó, ngân sách sự nghiệp khoa học hỗ trợ 409 triệu đồng, còn lại là vốn của nông dân.

Responsive image

Đây là mô hình trồng theo công nghệ mới, tạo ra giá trị kinh tế cao cho nông dân vì tăng năng suất và chất lượng trái. Thông qua lớp tập huấn này, giúp bà con nông dân trên địa bàn xã nắm vững những kiến thức cơ bản trong quá trình canh tác, tác động tích cực trong việc khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần cho nông dân phát triển kinh tế gia đình./.

Huyền Linh (Tân Lợi)