Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức hội nghị triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Huyện ủy Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Bùi Thiện Tâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

Hội nghị đã tiến hành triển khai các nội dung: Công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; triển khai Công văn số 916 ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản có liên quan của tỉnh, huyện về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Responsive image

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)