Your Website Title
Bài: Nông dân An Cư tập trung xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao.
An Cư vốn là một xã thuần nông, lấy kinh tế nông nghiệp làm mũi nhọn tập trung phát triển kinh tế- xã hội , nên trong nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội Nông dân xã An Cư tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp hội viên nông dân dưới nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chăn nuôi theo hướng bao tiêu sản phẩm, để đẩy nhanh quá trình sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn phát triển đa dạng, nhiều hình thức đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm gần 3.185 héc ta, trong đó, diện tích trồng lúa hơn 2.300 héc ta, đất trồng cây hàng năm khoảng 246 héc ta và hơn 623 héc ta đất trồng cây lâu năm, so với cùng kỳ thì diện tích hoa màu giảm. Lý do là số hộ nông dân thiếu nguồn lao động thường xuyên và diễn biến bất thường của thời tiết. Mặt khác, do giá bò, heo hơi giảm mạnh, nên tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn xã có gần 4.350 con trâu, bò; 2.490 con heo; 245 con dê và khoảng 6.770 con gia cầm.

Ông Chau Sắp Tha - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư cho biết: “Hiện xã có 02 hệ thống thủy lợi vùng cao thuộc Trạm bơm 03/ 02, cấp I có diện tích 520 héc ta và 342 héc ta thuộc hệ thống bơm cấp II.  Trong nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã An Cư luôn xác định và tập trung nhiều giải pháp để phát triển kinh tế nông nghiệp, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân,  nhất là bà con dân tộc khmer chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống củ, mạnh dạng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm tăng vòng quay của đất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và nguồn thu nhập”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 68 cuộc hội thảo để hướng dẫn trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các biện pháp quản lý dịch hại, công nghệ mới vào sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cho hơn 1.600 hội viên nông dân tham dự; phối hợp với ngành chuyên môn  mở 12 lớp nghề ngắn chăn nuôi bò, trồng đậu phộng, thợ nề, trồng  bắp... cho 360 lượt hội viên và tổ chức hướng dẫn cho 250 hội viên tham gia lao động trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, từ năm 2013- 2018, xã An Cư có 3.192 nông dân được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp xã có 2.310 nông dân, 672 nông dân giỏi cấp huyện  và 210 nông dân giỏi cấp tỉnh.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã An Cư còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, nhất là việc bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tố giác tội phạm và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức vận động nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thông qua việc đóng góp ý kiến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, bầu cử trưởng, phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017- 2020, Đại biểu tiếp xúc cử tri…  Qua đó, có 04 hội viên ưu tú được xem xét kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư Chau Sắp Tha chia sẻ: “Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn quan tâm và thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở hội, phát triển mới 250 hộ viên, nâng tổng số trong toàn xã  có 561 hội viên, đang sinh hoạt ở 06 chi hội trực thuộc 23 tổ hội. Thành lập hai tổ hợp tác sản xuất, một tổ làm vườn, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia”.

Bằng sự nỗ lực của Hội Nông dân xã, nên nhiệm kỳ 2013- 2018 đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi đua như: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội; dạy nghề; công tác phát triển hội viên, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 100% chi hội đạt vững mạnh, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, chất lượng hội viên được nâng lên, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng… Từ đó, các phong trào thi đua tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh địa bàn dân cư chuyển biến rõ nét .Điều đó, khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm, là nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của vùng miền núi dân tộc An Cư./.

Hữu Ngọc (An Cư)