Your Website Title
Tịnh Biên khai mạc Trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018
Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tịnh Biên vừa tổ chức khai mạc Trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018 cho 43 cán bộ, giáo viên tổng phụ trách Đội trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 03 ngày, các trại viên được huấn luyện các nội dung như: Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng hoạt động trò chơi, múa tập thể, sinh hoạt ngoài trời; nghiệp vụ huấn luyện. Trong đó, trọng tâm là nắm vững lịch sử của Đất nước, địa phương, sự hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn, Đội; chủ quyền biên giới, hải đảo; các phong tục, tập quán, truyền thống của vùng, miền, địa phương và dân tộc; tình hình an ninh, trật tự của địa phương, trường học;  kiến thức cơ bản về phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, phòng chống mua bán người, bạo lực học đường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động truyền thông trong trường học; xây dựng, phát triển văn hóa, các mối quan hệ trong công tác.

Thông qua trại huấn luyện, nhằm trao dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và tạo môi trường rèn luyện, trao đổi, học tập kinh nghiệm, giao lưu về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách và giáo viên, tổng phụ trách Đội trong toàn huyện, góp phần nâng chất các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi trong trường học./.

 

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)