Your Website Title
Khảo sát hoạt động Hợp tác xã Nông nghiệp An Nông II
Ông Trần Văn Cứng - Chủ tịch Liên minh Hợp Tác xã tỉnh An Giang vừa đến khảo sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp An Nông II. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Văn Bá - Chủ tịch UBND xã.

Hợp tác xã Nông nghiệp An Nông II được thành lập từ năm 2002 và mới tổ chức Đại hội từ tháng 4/2018, với tinh thần nhiệt huyết, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện sản xuất vụ Hè Thu năm 2018, đã tiến hành kiểm tra củng cố lại các điểm xung yếu kênh mương nội đồng. Do thời gian hoạt động hơn 15 năm, một số thiết bị phục vụ bơm tưới đã xuống cấp, lạc hậu, đa số khấu hao hết nhưng khả năng đầu tư thay đổi công nghệ mới của Hợp tác xã còn hạn chế, làm tốn nhiều nguyên liều, đạt năng suất thấp. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng mong muốn các cấp có thẩm quyền hỗ trợ hoàn thiện các giấy tờ, chứng nhận pháp lý cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã có đủ pháp nhân theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012, nhằm mở rộng thêm các dịch vụ về tiêu thụ, cung ứng vật tư tập trung và đủ điều kiện pháp nhân ký kết hợp đồng với đối tác.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Văn Cứng - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh yêu cầu lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ động tham mưu với UBND huyện, phối hợp cùng chính quyền địa phương xã An Nông thực hiện các quy trình, thủ tục, hoàn chỉnh các hồ sơ đề xuất để cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng thông qua một số trang thiết bị sẽ hỗ trợ trực tiếp, như: Hệ thống máy vi tính kết hợp phần mềm chuyên môn, hệ thống ống bơm lùa và hỗ trợ lúa giống cho Hợp tác xã./.

Hữu Ngọc (An Cư)