Your Website Title
Tịnh Biên hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19 mở rộng
Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19, khóa XI (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 và đề ra phương hướng năm 2020. Đến dự, có đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Văn Gan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội hội.

Responsive image

Năm 2019, KT-XH của huyện có bước phát triển, đã thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện. Nổi bật là giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 143% so Nghị quyết; thực hiện 23 mô hình ứng dụng công nghệ cao; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 89% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa hơn 05 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên 100 ngàn tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 7,6 ngàn lao động; tỷ lệ giảm nghèo 1,2%. Về thương mại – dịch vụ và du lịch, thu hút hơn 3,6 triệu lượt khách đến tham quan, doanh thu tăng 108%... Thực hiện chương trình OCOP, đến nay huyện đã được tỉnh chọn 03/15 sản phẩm đặc trưng, gồm: Đường thốt nốt, nước thốt nốt đóng chai và bột huyền tinh. Bên cạnh đó, huyện đã kêu gọi đầu tư và đang triển khai thực hiện nhiều dự án mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện.

Responsive image

Đối với các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra 22 chỉ tiêu và đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: Phát triển Đảng viên vượt 06% chỉ tiêu; công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% Nghị quyết; có 12/14 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Qua đánh giá công tác xây dựng Đảng đã có nhiều giải pháp trong củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được đổi mới.
Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 và là năm có ý nghĩa quan trọng: Tiến hành Đại hội Đảng các cấp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH cả nhiệm kỳ. Do đó, huyện đã đề ra các nhóm giải pháp hữu hiệu và xác định những nhiệm vụ then chốt để các cấp, các ngành và địa phương trong huyện đề ra mục tiêu hành động trọng tâm trong chiến lược phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng nhau phát triển. Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 1163, ngày 21/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 04 đồng chí./.
 
Thanh Thiện (Tịnh Biên)