Your Website Title
Phân hội Sân khấu tỉnh An Giang tổ chức thực tế sáng tác tại huyện Tịnh Biên
Từ ngày 29 đến ngày 30/10/2019, Phân hội Sân khấu tỉnh An Giang do nhà thơ Lê Thanh My – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể dục – Thể thao và Hội Văn học nghệ thuật huyện Tịnh Biên tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại huyện.

Responsive image

Theo đó, trong chuyến đi thực tế này, đoàn sẽ đến tham quan, tìm hiểu các danh thắng du lịch, khu di tích lịch sử, các tập thể và cá nhân  điển hình tiêu biểu trong công tác an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới của 2 xã nông thôn mới Thới Sơn và Nhơn Hưng và Đại đội bộ binh 7 (Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) trên bàn huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Qua đó, sẽ giúp hội viên phát huy được khả năng sáng tác các bài hát, chủ yếu là thể loại cổ nhạc, với các chủ đề ca ngợi về quê hương, vùng đất và con người Tịnh Biên; nhằm nâng cao mức hưởng thụ tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy tỉnh An Giang phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)