Your Website Title
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH AN GIANG ĐẾN LÀM VIỆC TẠI XÃ TÂN LỢI
Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh An Giang do Ông Phạm Thái Bình – Phó chánh văn phòng điều phối Tỉnh làm trưởng đoàn vừa buổi làm việc với Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Lợi, về việc khảo sát thực tế, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kiểm tra công tác cập nhật hồ sơ minh chứng của các chỉ tiêu và tháo gỡ những khó khăn vướn mắt của địa phương trong quá trình thực hiện nông thôn mới. Đến dự có Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó chủ tịch UBND Huyện.

 

 

          Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, sự phối hợp nhịp nhàn của các ngành liên quan, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Lợi đã và đang dần hoàn thiện các đề án về nông thôn mới. Đến nay toàn xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu, từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc, đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, nhiều chính sách an sinh xã hội được đến với người dân, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, nhiều người đã tự nguyện hiến đất, chặt cây để thuận lợi cho việc thi công các công trình giao thông.

          Kết luận tại buổi làm việc Ông Phạm Thái Bình – Phó chánh văn phòng điều phối Tỉnh nhấn mạnh: với phương châm dễ làm trước, khó làm sau địa phương cần đề ra kế hoạch cụ thể cho năm 2018 đặc biệt là về hộ nghèo và nhà ở, cần rà soát và phân loại cụ thể theo từng đối tượng; cần duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt được trong thời gian qua, theo dõi giám sát tiến độ thực hiện các công trình, khẩn chương củng cố lại các hồ sơ minh chứng theo từng tiêu chí; tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền, tổ chức lồng ghép những cuộc họp chuyên đề về nông thôn mới ở khu vực đông dân cư để bà con hiểu rõ và nhận thức đúng đắn, ủng hộ nhiều hơn nửa; phải bám sát theo kế hoạch đề án nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 và xác định những tiêu chí có tính đột phá để tập trung triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua toàn dân tích cực xây dựng nông thôn mới phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế ở địa phương và sớm đưa xã Tân Lợi đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2018.

                                                                                    

                                                                                      Huyền Linh(Tân Lợi)