Your Website Title
Đảng bộ Công an huyện Tịnh Biên Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đảng bộ Công an huyện vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự, có ông Trần Bá Phước – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện.

          Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Công an huyện đã quan tâm lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đảm bảo ANCT- TTATXH; Giải quyết tốt những vấn đề về ANTT, đặc biệt là an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nội bộ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 95%, trọng án vượt 10% so chỉ tiêu, tội phạm kinh tế giảm 34%. Đặc biệt, đơn vị tổ chức triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm nguy hiểm, manh động, tội phạm gây bức xúc trong nhân dân. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt và vượt yêu cầu đề ra, không để xảy ra oan, sai trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, TTATGT được tập trung thực hiện, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo và đạt hiệu quả tích cực, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, đã xét kết nạp đảng viên mới được 22 đồng chí; Hơn 90% chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Bá Phước – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Công an huyện đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ huyện đối với lực lượng Công an, chủ động bám sát cơ sở, dự báo đúng tình hình để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra/.

 

Thanh Thiện (Tịnh Biên)