Your Website Title
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 23/10, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Trần Văn Gan- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá hơn 2 năm qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển so với đầu nhiệm kỳ; Hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động; Sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều dự án đầu tư, phát triển; Cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị được nâng cấp, mở rộng; Văn hóa – xã hội luôn phát triển, nhất là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Quốc phòng- an ninh được giữ vững, ổn định. Trong số 15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Đảng bộ huyện đã thực hiện đạt và vượt 08 chỉ tiêu, đó là: Mức bán lẻ hàng hóa, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi, tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm hộ nghèo, tỷ lệ BHYT toàn dân, xã đạt chuẩn nông thôn mới… Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng  đã kết nạp 517 đảng viên, đạt 3,48% dân số; công tác điều động, luân chuyển cán bộ cũng thực hiện tốt, đúng quy; thi hành kỷ luật 16 đảng viên vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn những khó khăn, hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc phát huy thế mạnh du lịch và kinh tế biên giới mang lại hiệu quả chưa cao, chưa có giải pháp căn cơ để thu hút đầu tư, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư hiệu quả chưa cao; hạ tầng hệ thống giao thông thiếu đồng bộ; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả huyện đạt được nửa nhiệm kỳ qua và lưu ý các cấp, các ngành trong huyện cần rà soát những chỉ tiêu đạt thấp để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyệ​n đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Thu Nga - Nguyễn Hảo ( Đài TT Tịnh Biên)