Your Website Title
Tịnh Biên kiểm kiểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018
Ngày 4/10, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

          Theo đó, trong tổng số 17 chỉ tiêu Nghị quyết huyện đề ra đã thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu, có 8 chỉ tiêu phấn đấu cuối năm đạt gồm: tổng mức bán lẽ hàng hóa; thu ngân sách; giá trị sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân…Riêng 2 chỉ tiêu giảm nghèo và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới phải nổ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng xác định sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình làm việc trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện; tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lợi, duy trì, nâng chất các xã Thới Sơn, Núi Voi…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, yêu cầu Đảng bộ huyện cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục nổ lực kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học, giữ vững sỉ số đến cuối năm học; tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục phát huy thế mạnh kinh tế biên mậu, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; chủ động theo dõi tình hình mưa bão, lũ lụt trên địa bàn kịp thời ứng phó mọi tình huống xảy ra…/.

 

Thanh Thiện (Tịnh Biên)