Your Website Title
Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Sáng ngày 11/10/2018, Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 và kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho 130 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên.

Các Đại được nghe hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ này với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – dân chủ - đoàn kết – trách nhiệm”, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, tập trung 10 nhóm giải pháp lớn như: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về vai trò đại diện; đổi mới căn bản hoạt động chăm lo, phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng; thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng hình ảnh giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; đổi mới phương pháp thu hút tập hợp người lao động; đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng; công tác tài chính theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo theo hướng cấp trên phục vụ cấp dưới; Công đoàn phục vụ đoàn viên……Đồng thời các đại biểu được xem trình chiếu các phóng sự, video clip và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống tội phạm, an ninh trật tự; Pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế  tai nạn lao động trong thời gian tới.

Qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt nam; đồng thời nắm vững các văn bản vi phạm pháp luật mới ban hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)