Your Website Title
Vĩnh Trung với kết quả công tác mặt trận trong 10 tháng đầu năm 2019
Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trung đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế địa phương, luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, MTTQ xã đã triển khai đồng bộ chương trình hành động, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng đã thật sự lan tỏa đi vào đời sống bà con nhân dân, qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó, mối quan hệ giữa đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế chung tay giảm nghèo bền vững, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy cùng nhau chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát động phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, mặt trận và các tổ chức thành viên bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng ủy, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước vào cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó, chọn ấp Vĩnh Lập làm điểm; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền của nhân dân. Vận động nhân dân đóng góp bê tông lộ nông thôn ở 02 ấp Vĩnh Hạ và Vĩnh Tâm với số tiền trên 500 triệu đồng; cất mới 04 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 115 triệu đồng và 01 căn mái ấm ATV trị giá 50 triệu đồng. Tham gia cùng Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “TDĐKXDĐSVH” thực hiện theo chỉ tiêu được giao, xét công nhận danh hiệu giữ vững gia đình văn hóa 3 năm liền cho 260 hộ; đề nghị BCĐ huyện xét công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa ấp Vĩnh Lập giữ vững 5 năm liền, trường Mầm Non Hoa Lan giữ vững 5 năm liền.

Responsive image

Bên cạnh, MTTQ xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều nội dung, hình thức phong phú phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tôn trọng dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, tiêu dùng của người Việt Nam. Đồng thời, Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn tăng cường mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với các chức sắc, tôn giáo dân tộc, bà con tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc Khmer trong địa bàn xã, tổ chức tuyên truyền cho các chức sắc tôn giáo về pháp lệnh trong tôn giáo nhất là vào các ngày lễ lớn của chùa phải đảm bảo đúng theo nghi thức và chấp hành pháp luật của Nhà nước, qua đó, các vị chức sắc hỗ trợ trong công tác vận động bà con đồng bào dân tộc tu sửa lộ nông thôn. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, MTTQ xã phối hợp cùng HĐND và UBND xã tổ chức cho Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri được 12 điểm có trên 685 lượt cử tri tham dự, có 35 lượt ý kiến được giải trình và ghi nhận. Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát các công trình đỗ đal lộ Tà Móc có chiều dài 150 mét và đỗ đal lộ Phum Chênh có chiều dài trên 657 mét, với số tiền khoảng 500 triệu đồng; giám sát cất mới 04 căn nhà Đại đoàn kết, 01 căn nhà mái ấm ATV và 01 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 215 triệu đồng. Hiện nay, đang giám sát thi công công trình đỗ đal lộ Tà Lê có chiều dài 253 mét và lộ Voi Đồn có chiều dài 835 mét.

Responsive image

Song song đó, Ban công tác mặt trận 5 ấp phối hợp với các chi hội đoàn thể xã, ấp, hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên làm nòng cốt trong đội xung kích thực hiện vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, tham gia vệ sinh đường làng xóm ấp xanh sạch đẹp, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh hàng tuần, tham gia hiến máu nhân đạo, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chấp hành nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 
Đồng chí Lê Thành Đạt - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho biết: “Để tiếp tục phát huy công tác mặt trận đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, MTTQ xã Vĩnh Trung sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động quỹ ngày Vì người nghèo và Quỹ Cây mùa xuân Tết Canh Tý năm 2020; tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ cất nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở; Ban nhân dân các ấp tiếp tục vận động nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh xóm làng xanh - sạch - đẹp, tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam 18/11/1930 - 18 /11/ 2019; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Bích Hồng (Vĩnh Trung)