Your Website Title
Hội Cựu chiến binh xã An Nông tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động
Trong năm 2019, Hội Cựu chiến binh xã An Nông chủ động quán triệt trong cán bộ, hội viên những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội.

Tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối hợp các đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy chế qua lại biên giới, Luật Biên giới Quốc gia, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới, được 10 cuộc, có gần 650 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham dự.

Responsive image

Ngoài ra, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 29 cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công, tổng trị giá 11 triệu 600 nghìn đồng và  kịp thời quan tâm động viên, chăm lo đời sống cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất,…

Responsive image

  Nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Cựu chiến binh xã đề ra trong năm 2020 là tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và tổ chức rà soát, củng cố, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội và tổ chức Hội./.

Hữu Ngọc (An Nông)