Your Website Title
Đảng ủy xã An Cư sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị
Vừa qua, Đảng ủy xã An Cư tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa, các chi bộ trực thuộc đảng ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể địa phương thực hiện nghiêm túc, tổ chức triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức lồng ghép trong hội nghị, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và sinh hoạt tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống đài Truyền thanh xã được 110 cuộc, với hơn 9.000 lượt người dự nghe. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác, như: “Nghe dân nói, nói dân hiểu”, “Nâng cao chất lượng giáo dục”, “Tăng cường đoàn kết đảng viên chi bộ”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Tổ tiết kiệm mua cổ phần”, “Tổ vận động làm cột cờ đúng quy cách”, “Giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa”,… trong đó, có 03 mô hình học tập đạt hiệu quả là “Nghe dân nói, nói dân hiểu”, “Giáo viên và học sinh mỗi tuần học tập một câu chuyện về Bác” và mô hình “vận động nhân dân hiến đất, hiến cây xây dựng nông thôn mới”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm ở địa phương.

Dịp này, Đảng ủy xã An Cư đã biểu dương khen thưởng cho 02 tập thể và 11 gương điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Hữu Ngọc (An Cư)