Your Website Title
Kiểm tra công tác duy trì, nâng chất xã nông thôn mới Núi Voi
Ngày 02/8/2018, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang do ông Phạm Thái Bình – Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại xã Núi Voi về kết quả thực hiện công tác duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Tiếp đoàn, có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tịnh Biên cùng Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Núi Voi.

Description: C:\Users\PHAN_HUU\Downloads\IMG_20180802_090050.jpg

Với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí, 50/50 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, xã Núi Voi được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015. Tiếp tục củng cố, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, xã Núi Voi đã xây dựng kế hoạch thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, đồng thời phân công từng thành viên phối hợp phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu; Phát động các phong trào thi đua, nêu gương điển hình, kịp thời khen thưởng nhằm thúc đẩy phong trào. Qua thời gian tập trung thực hiện việc duy trì, củng cố và nâng chất theo Quyết định số 3379 của UBND tỉnh, đến nay xã Núi Voi giữ vững được 18/19 tiêu chí với 48/49 chỉ tiêu.

    Phát biểu tại buổi làm việc ông Phạm Thái Bình – Phó Chánh văn phòng điều phối tỉnh đề nghị địa phương cần tập trung mọi nguồn lực, giải pháp, lộ trình nhằm thực hiện việc nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đảm bảo theo bộ tiêu chí mới; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp để tuyên truyền vận động, khơi gợi tinh thần tự giác trong cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong thực hiện xây dựng nông thôn mới./.

Phan Loan (Núi Voi)