Your Website Title
Tân Lập tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của trưởng ấp đến năm 2022
Mặt trận Tổ Quốc xã Tân Lập phối hợp với UBND xã vừa hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm, kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bổ sung Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Responsive image

Cụ thể, các tổ công tác đã đến từng hộ gia đình trên địa bàn 03 ấp, thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thủ tục, phát phiếu tín nhiệm lấy ý kiến của 1.128 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả 03 trưởng ấp trên địa bàn được cử tri tín nhiệm, với tỷ lệ đạt từ 72,29% trở lên. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, UBND xã sẽ ra quyết định công nhận kết quả của cử tri tín nhiệm chức danh Trưởng ấp được kéo dài đến năm 2022.

Bích Vân (Tân Lập)