Your Website Title
Hội nông dân xã Vĩnh Trung lấy ý kiến người dân về giá và bao tiêu sản phẩm giống đậu đỏ vụ Đông Xuân 2017 - 2018
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng theo Nghị quyết của Đảng ủy, nhằm khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu, Hội nông dân xã Vĩnh Trung phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Nông - phường Mỹ Phước – TP. Long Xuyên - An Giang vừa tổ chức lấy ý kiến người dân về giá cả và bao tiêu sản phẩm giống đậu đỏ vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

Responsive image

           Theo đó, công ty sẽ cung cấp đậu giống cho 40 hộ dân khu vực trạm bơm 3/2  trồng đậu đỏ đúng diện tích, thực hiện theo quy trình kỹ thuật do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Nông hướng dẫn, có thể mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của công ty, sau khi thu hoạch, bán toàn bộ sản phẩm cho công ty theo hợp đồng.

Sau khi hội Nông dân xã cùng công ty trao đổi, bàn bạc, 40 hộ dân đã thống nhất theo hợp đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Nông, sau khi thu hoạch, bà con sẽ bán toàn bộ sản phẩm cho Công ty với giá là 19.000 đồng/kg. Được biết, trong thời gian qua, bà con nông dân xã Vĩnh Trung đã cải thiện đời sống  nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng đậu đỏ./.

 

Bích Hồng (Vĩnh Trung)