Your Website Title
Đại hội Hội Khuyến học thị trấn Chi Lăng nhiệm kỳ 2020-2025
Nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài của thị trấn trong nhiệm kỳ vừa qua. Ngày 14/10/2020, Hội khuyến học thị trấn Chi Lăng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Nô - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên; đồng chí Quách Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Vận - Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị trấn Chi Lăng.

Responsive image

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thị trấn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài; xây dựng phong trào học tập trong các nhà trường và trong nhân dân, góp phần đẩy mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về “Người người học tập, nhà nhà học tập, ngày ngày học tập” trong toàn xã hội. Hội phối hợp với các ban ngành đoàn thể phát động phong trào xây dựng gia đình học tập, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Hội đã không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức hội lớn mạnh; Công tác phát triển hội viên luôn được quan tâm. Đến nay, toàn thị trấn có 09 Chi hội khuyến học. Trong đó có 3 chi hội khóm, 5 chi hội trường học và 01 chi hội khuyến học tôn giáo. Hội công nhận mới 539 gia đình học tập nâng tổng số đến nay có 1.144 hội viên; đa dạng hóa hình thức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương với tổng kinh phí trên 672 triệu đồng, để chăm lo vật chất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường,..Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học thị trấn Chi Lăng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: phấn đấu duy trì 3 cộng đồng học tập. Phát triển mới 250 gia đình học tập; 10 dòng họ học tập; 3 đơn vị học tập.Vận động quỹ khuyến học đạt trên 500 triệu đồng và tiếp tục củng cố, xây dựng các chi hội vững mạnh, hoạt động có nền nếp,…
 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tạ Văn Nô - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên đã biểu dương các kết quả mà Hội Khuyến học thị trấn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Yêu cầu trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức mọi người cùng chung tay chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Đa dạng hóa phương thức vận động quỹ Hội, nhằm thực hiện tốt công tác tiếp bước đến trường; Tăng cường phát triển tổ chức Hội, chi hội và hội viên tham gia vào tổ chức hội; quan tâm xây dựng các mô hình học tập,...
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí. Bà Lê Thị Kim Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dịp này, UBND huyện và UBND thị trấn đã khen thưởng cho 2 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia hoạt động Hội khuyến học thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Bích Hồng (Chi Lăng)