Your Website Title
Tịnh Biên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng các mô hình, cách làm hay.
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tịnh Biên đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động và đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

          Qua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều cách làm hay ở các tổ chức cơ sở Đảng, nổi bật là các phong trào như: Khuyến học, khuyến tài; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng cầu dân sinh, vận động đóng góp mua xe chuyển bệnh từ thiện… đặc biệt, là phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Từ việc học tập và làm tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, như:  Khối lực lượng vũ trang thành lập câu lạc bộ bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới; mô hình camera an ninh. Khối Đoàn thể với các mô hình Cựu chiến binh vượt khó; giúp vốn trong sản xuất của Hội Nông dân; giúp nhau giảm nghèo bền vững của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn thanh niên với chương trình “Ươm mầm thêm xanh”. Khối Hành chính sự nghiệp phát huy cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo” gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: tập thể Chi bộ Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thực hiện phương châm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc xử sự khi làm việc “Sát nhiệm vụ, đúng chức năng”. Riêng các xã, thị trấn có nhiều mô hình, cách làm hay gắn với xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, xã hội từ thiện, tiêu biểu như: Tân Lập, An Hảo vận động nhân dân làm lộ nông thôn; hội khuyến học xã An Phú không để học sinh bỏ học giữa chừng…

          Từ những việc làm cụ thể nêu trên, đã góp phần tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu đối với tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, viên chức và nhân dân ngày càng thấm nhuần về nội dung tư tương, tấm gương đạo đức của  Bác. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch số 27, ngày 5/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động cán bộ, Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội, trong năm 2017 huyện đã vận động  số tiền 1,2 tỷ đồng và trong quý I/2018, đã vận động được 77 triệu đồng để thực hiện chính sách an sinh xã hội./.

 

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)