Your Website Title
Triển khai chính sách, pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại xã An Cư
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Ban Dân tộc huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2019, cho gần 80 đại biểu là Đại đức, Sư cả, À cha và bà con đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương. Tham dự, có ông Chau Ane - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Responsive image

Các đại biểu tham dự hội nghị được giới thiệu và phổ biến những chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của Đảng và Nhà nước, như: Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, đất ở, vay vốn ưu đãi, đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, hệ thống bơm tưới vùng cao thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi,… Đồng thời, triển khai một số kiến thức cơ bản của Quy định pháp luật về quyền nhân thân, quyền học tập, quyền dùng tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; quyền được tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; quyền và nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo; quyền được sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản,..

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ pháp luật trong bà con đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã An Cư nói riêng./.

Hữu Ngọc (An Cư)