Your Website Title
Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ An Cư đề ra 20 chỉ tiêu và 2 khâu đột phá thúc đẩy phát triển KT-XH
Đảng bộ xã An Cư đã tiến hành xong Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội, có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện cùng với 254 đảng viên 17 chi bộ trực thuộc.

Responsive image

Là một xã nông nghiệp, có phần lớn dân số là người dân tộc Khmer, cùng với thuận lợi được đầu tư hệ thống trạm bơm 3/2, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã đề ra 20 chỉ tiêu phát triển KT-VH-XH và 02 khâu độ phá, đó là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là vùng quy hoạch; phát huy hiệu quả hiệu quả hệ thống hồ tưới Ôtứksa, hồ Suối Tiên gắn với phát triển vườn du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút thu hút các doanh nghiệp đầu tư mô hình chăn nuôi trang trại, công nghệ cao nhằm tạo việc làm cho lao động tại địa phương.
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Đảng ủy xã. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Cư, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban thường vụ, bầu đồng chí Huỳnh Trọng Khang – tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, đồng thời bầu chức danh phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)