Phóng sự - Những điển hình tiên tiến trong trong công tác XH hóa và an sinh XH HTB GĐ 2011-2016.