Your Website Title
Ban chỉ huy Quân sự huyện tổng kết công tác năm 2017
Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa tổ chức tổng kết công tác quốc phòng- an ninh năm 2017. Đến dự, có ông Nguyễn Thành Quân- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên đã triển khai, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các hoạt động: sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đặc biệt, ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4 xã: An Nông, An Phú, Tân Lợi và Vĩnh Trung; mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 240 đối tượng 2, 3 và đối tượng 4; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, hạn chế vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tổ chức đúng biên chế và kiện toàn chất lượng đối với lực lượng; chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2018; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu đạt 98,5% quân số, kiểm tra đạt 100% yêu cầu và có trên 75% đạt khá, giỏi; bảo đảm tốt hậu cần- kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và tăng cường quốc phòng- an ninh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, nhất là trên địa bàn các xã biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc khmer.

Dịp này, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích “Hoàn  thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)