Your Website Title
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013 – 2018
Đảng ủy Quân sự huyện Tịnh Biên vừa tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013 – 2018” và những năm tiếp theo. Đến dự, có Thượng tá Ngô Văn Năm - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Trần Bá Phước- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ Quân sự tỉnh về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, những năm qua, Đảng uỷ Quân sự huyện Tịnh Biên đã xây dựng Nghị quyết ở cấp mình để lãnh đạo công tác huấn luyện, tạo được chuyển biến tích cực và tương đối toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy; công tác quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương, đáp ứng được yêu cầu “Nhanh - mạnh - chính xác”.

Công tác bảo đảm huấn luyện được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nhất thao trường huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch đề ra. Kết quả, 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu. Trong huấn luyện, chủ động bám sát và thực hiện tốt 03 quan điểm, 08 nguyên tắc, 06 mối kết hợp, nhất là trong huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ ngày càng được cải thiện, doanh trại từng bước khang trang, sạch đẹp; góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện nhà.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện Tịnh Biên tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối Quân sự, Quốc phòng của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhằm triển khai toàn diện các mặt công tác. Huấn luyện chắc từng nội dung về chính trị, Quân sự, hậu cần, kỹ thuật, chú trọng đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ của đơn vị và địa phương, nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới.

Dịp này, có 06 tập thể và 05 cá nhân được Quân khu khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2018./.

 

                   Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên)