Your Website Title
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Nhằm phòng, tránh hiệu quả tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các ban, ngành liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Responsive image

Phổ cập bơi cho các học sinh trong dịp hè. Nguồn baoangiang.com.vn

 

Tiến hành rà soát các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ em; chủ động các biện pháp phòng, ngừa bảo đảm an toàn không để trẻ em bị đuối nước như làm rào chắn, gắng các biển báo tại các hố nước, hồ, ao, kênh, mương, các khu vực nước sâu nguy hiểm, đặc biệt các ao hồ tại các điểm du lịch, các hố công trình đang thi công dang dở…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các công trình xây dựng, hồ bơi, bễ bơi, phương tiện giao thông đường thuỷ, bến phà, bến tàu, khu vui chơi giải trí… không đảm bảo chất lượng theo quy định, có nguy cơ ảnh hưởng an toàn tính mạng cho trẻ em. Phối hợp tổ chức hiệu quả các lớp dạy bơi và các lớp kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Tăng cường Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh kịp thời các trường hợp tai nạn đuối nước trẻ em chậm nhất 02 ngày từ khi vụ việc được phát hiện; báo cáo kết quả các biện pháp can thiệp, trợ giúp trẻ bị đuối nước chậm nhất là 07 ngày. Báo cáo tổng hợp định kỳ vào ngày 25 hàng tháng gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Nguồn công văn 933/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG

TTH