Your Website Title
Bài: Tịnh Biên với mô hình “03 không” trong thủ tục cải cách hành chính bước đầu mang lại hiệu ứng tích cực
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020. Tháng 11 vừa qua, UBND huyện Tịnh Biên đã triển khai kế hoạch thực hiện mô hình 03 không “Không viết”, “Không nộp” và “Không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tịnh Biên và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn trên địa bàn. Qua thời gian triển khai, bước đầu mô hình đã đem lại tín hiệu tích cực, tạo sự hài lòng và rút ngắn thời gian của công dân đến thực hiện các loại thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

      Từ ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tịnh Biên và các xã trên địa bàn triển khai mô hình 03 không trong thực hiện các thủ tục hành chính, các tổ chức và cá nhân đến thực hiện các thủ tục giấy tờ đều rất phấn khỏi và hài lòng.

Bởi lẽ với mô hình 03 không, gồm “không viết”, “không nộp” và “không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thực hiện, giúp công dân khi đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ, có thể giải quyết ngay trong ngày và hướng dẫn hẹn bằng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, cùng dịch vụ bưu chính công ích góp phần giảm bớt phiền hà, đi lại cho công dân khi thực hiện các loại thủ tục hành chính.

      Hiện nay, đối với mô hình “không hẹn” theo Quyết định số 2170 của UBND tỉnh, có 02 lĩnh vực gồm: Đất đai và thành lập, hoạt động của hộ kinh doanh, với 07 thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận một cửa huyện. Bộ phận một cửa cấp xã áp dụng chung danh mục thủ tục hành chính đối với 07 lĩnh vực, với 22 loại thủ tục hành chính gồm việc làm, dạy nghề, bảo trợ xã hội, tôn giáo, chứng thực… Theo đó, tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở đều có lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn người dân viết hộ cho người dân. Bưu điện huyện cũng phân công nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến cho cá nhân và tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu... Qua đó, giúp công dân có cách nhìn tích cực hơn về công tác cải cách hành chính, tạo sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Ông Trần Văn Tàu, Phó Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên, cho biết: Sau thời gian triển khai đến nay, số lượng hồ sơ viết hộ cho người dân và tổ chức được trên 2.000 hồ sơ; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, 04 tăng mạnh, số thủ tục thực hiện mức độ 03 đạt tỷ lệ 45%, vượt 05% so với quy định; Số thủ tục thực hiện mức độ 04 đạt tỷ lệ 70%, vượt 40% so với quy định; Thủ tục hành chính giải quyết theo mô hình “Không hẹn” đạt 100% số hồ sơ người dân và tổ chức yêu cầu giải quyết.

Có thể thấy, mô hình 03 không trong thực hiện thủ tục hành chính huyện Tịnh Biên tuy mới triển khai, việc tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn do đa phần người dân chưa quen với ứng dụng công nghệ thông tin, viết các thông tin biểu mẫu còn sai…Tuy nhiên, với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhiệm vụ cải cách hành chính, trách nhiệm, sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị… bước đầu mô hình đánh giá cao về hiệu quả làm thay đổi tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa huyện và Bộ phận một cửa cấp xã, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, có thái độ lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn trong giao tiếp, ý thức phục vụ tổ chức, công dân. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hướng tới một nền hành chính hiện đại và chính phủ điện tử./.

                                          

 Bài: Hà Ngân - Ảnh: Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)