Your Website Title
Đại biểu HĐND 2 cấp thị trấn Chi Lăng tiếp xúc trên 111 cử tri, tại 3 khóm
Các tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 2 cấp thị trấn Chi Lăng, vừa có buổi tiếp xúc trên 111 cử tri, tại 3 khóm, sau kỳ họp lần thứ 13, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 13 HĐND thị trấn và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Responsive image

Tại buổi tiếp xúc, có 10 ý kiến của bà con cử tri kiến nghị với Đại biểu HĐND 2 cấp cần quan tâm một số vấn đề như: Bảo hiểm y tế, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng, lề đường gây khó khăn trong việc đi lại của người dân; kiểm tra, khắc phục hệ thống loa tại khu vực tổ 02 khóm 1 để người dân được nghe đài theo dõi các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; khảo sát, lắp đặt thủy kế cho các hộ dân tại tổ 7 khóm 2 đã đăng ký để người dân có nước sạch để sử dụng,... 
Tiếp thu ý kiến của bà con cử tri 3 khóm, các tổ Đại biểu HĐND 2 cấp đã lần lượt giải trình thỏa đáng tất cả các ý kiến của bà con ngay tại buổi tiếp xúc./.

Bích Hồng (Chi Lăng)