Your Website Title
Huyện Tịnh Biên kết luận điạ bàn thực hiện Quyết định số 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ
Chiều ngày 27/11/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24) huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị kết luận địa bàn thực hiện Quyết định số 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có Đại tá Lê Thanh Tâm – Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 24 tỉnh; đồng chí Trần Văn Gan – Bí Thư huyện ủy Tịnh Biên.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện báo cáo kết luận địa bàn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn huyện từ năm 2011-2018 và báo cáo kết luận địa bàn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hõa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn huyện từ năm 2015-2018. Thời gian qua, BCĐ huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các Quyết định cụ thể như: Đã có Quyết định chi trả trên 1.240 đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền gần 4 tỷ 800 triệu đồng và chi trả theo Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 200 đối tượng thụ hưởng, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, cũng đã cấp gần 940 thẻ bảo hiểm Y tế, giải quyết tiền mai táng phí cho gần 90 đối tượng, với tổng số tiền trên 1 tỷ 100 triệu đồng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Thanh Tâm – Phó chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 24 tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của BCĐ huyện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Đại tá mong muốn thời gian tới địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ đến nhân dân một cách rộng rãi và thường xuyên; tiếp tục kiện toàn BCĐ huyện và Hội đồng chính sách 14 xã, thị trấn; đề nghị giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đồi tượng về bảo hiểm Y tế, mai táng phí;  tiếp tục nhận, giải quyết các hồ sơ dứt điểm không để tồn động, tránh bỏ sót các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn./. 

 

                                                                       (Minh Triều- Đài Tịnh Biên)