Your Website Title
Hội Nông dân xã Tân Lập học tập và làm theo lời Bác
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Tân Lập đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương Bác với thực hiện các phong trào thi đua của hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Responsive image

Hội Nông dân xã Tân Lập có 03 chi hội, với 476 hội viên. Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Hội Nông dân xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 
Theo đó, thời gian qua, Hội Nông Dân xã Tân Lập đã gắn việc triển khai Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và phối hợp với các ngành có liên quan tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, Hội đã chủ động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc điểm nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn của Hội, như: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân trong xã.
Thông qua các hoạt động cụ thể mà Hội Nông dân xã triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong đó có mô hình Chi Hội trưởng nông dân các ấp tham gia làm Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ lúa của bà con nông dân theo mô hình cánh đồng lớn; mô hình Tổ hội nghề nghiệp; mô hình thu gom rác thải nông nghiệp… đã được nhiều nông dân hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. 
Theo ông Lâm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lập, chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn và toàn diện phải huy động từ nhiều nguồn lực của Nhà nước, sự đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân cùng làm. Do vậy, Hội Nông dân xã xác định cần phải đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho nông dân thì mới vận động người dân đóng góp tiền, công lao động, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian qua, ngoài nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của xã, hội đã giới thiệu và hỗ trợ cho nhiều hội viên, nông dân vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư vào các mô hình sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đó, có nhiều hội viên nông dân thoát nghèo, tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Trong năm 2019 toàn xã 402 nông dân đạt danh hiệu ND –SXKDG, đạt 01 tập thể SXKDG cấp xã; trong đó, đề nghị xét 05 hộ đạt danh hiệu ND –SXKDG cấp tỉnh; 01 hộ đạt danh hiệu ND –SXKDG cấp huyện. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cũng tạo điều kiện tương trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn về khoa học, kỹ thuật, để tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trên cơ sở nắm bắt những nhu cầu của nông dân mà hội sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân áp dụng hiệu quả hơn trong trồng trọt và chăn nuôi. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Hội Nông dân xã Tân Lập đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng nông thôn ngày càng phát triển./.

Bích Vân (Tân Lập)