Your Website Title
Chi Lăng đồng loạt tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11
Chiều ngày 13/11/2020, 03 khóm trên địa bàn thị trấn Chi Lăng đồng loạt tổ chức thành công tốt đẹp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930-18/11/2020.

Responsive image

Đây là ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn thị trấn trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; là diễn đàn của quần chúng nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và cũng là dịp để lãnh đạo, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ đó, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các cuộc vận động, các phong trào, chọn những gương người tốt việc tốt, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội để nhân rộng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn thể nhân dân với các chỉ tiêu đề ra trên tinh thần năm sau cao hơn năm trước.
Tại ngày hội 3 khóm đã trao Chứng nhận Gia đình văn hóa 3 năm liền (2018-2020) cho 210 hộ và nhân tháng Vì người nghèo cấp 52 phần quà cho người nghèo trên địa bàn. Dịp này UBND thị trấn đã tuyên dương, khen thưởng 9 cá nhân tiêu biểu ở 3 khóm có nhiều đóng góp trong các phong trào của địa phương như chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, công tác khuyến học khuyến tài,… 
Theo báo cáo thống kê trong năm 2020, cuộc vận động ngày “Vì người nghèo” thị trấn Chi Lăng đã huy động các nguồn lực xã hội đóng góp trên 483 triệu đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như: cấp quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, làm mương thoát nước, lót gạch vỉa hè; quỹ xe chuyển viện…

Bích Hồng (Chi Lăng)