Your Website Title
Tịnh Biên: Hội nghị triển khai Đề án “ Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”
Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn huyện. Ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn huyện; Kế hoạch chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo thuận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra nhiều giải pháp để tổ chức thành công 02 kỳ thi này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu ngành giáo dục và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đề án và kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; triển khai hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai; đảm bảo về cơ sở vật chất… tạo thuận lợi cho học sinh tham gia tốt kỳ thi tuyển sinh; các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ và tham mưu xử lý khó khăn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, việc tổ chức các kỳ thi phải nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn và đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo