Your Website Title
Chi Lăng cấp, phát gạo cho 41 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
UBND thị trấn Chi Lăng vừa tổ chức cấp, phát gạo cho 41 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị trấn gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, thị trấn Chi Lăng có 41 hộ, với 148 nhân khẩu. Mỗi nhân khẩu được nhận 15 ký gạo, tổng số gạo cấp phát đợt này là 2.220 ký. Số gạo trên được hỗ trợ theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Responsive image

Buổi cấp, phát gạo đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, chia thời gian cụ thể cho từng khóm, đảm bảo nguyên tắc “5K”  như: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn trước khi nhận gạo.
Đây là sự hỗ trợ hết sức kịp thời và đầy tính nhân văn của Chính phủ. Ngoài ra, việc hỗ trợ gạo kịp thời sẽ giúp người dân an  tâm ở trong nhà, không phải ra đường mua lương thực trong bối cảnh địa phương đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Bích Hồng (Chi Lăng)