Your Website Title
Xã đoàn Nhơn Hưng thực hiện tốt “Ngày thứ bảy tình nguyện”
Nằm trong kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020. Vừa qua, Xã đoàn Nhơn Hưng tổ chức Ngày thứ Bảy tình nguyện, bằng những việc làm thiết thực như: Cấp mới trên 100 ảnh Bác Hồ cho người dân trên địa bàn ấp Đông Hưng; hỗ trợ ấp Trung Bắc Hưng trồng trên 70 cây cột cờ đúng quy cách. Giới thiệu 01 đoàn viên khó khăn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, số tiền: 30 triệu đồng.

Responsive image

Ngoài ra, Xã đoàn còn thực hiện việc phát hoang, vệ sinh các tuyến đường chính trên địa bàn xã, nhằm góp phần tạo vẻ mỹ quan “xanh – sạch – đẹp”. Đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa sâu sắt. Qua đó, khởi dậy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước thêm giàu mạnh./.

Mai Nguyễn (Nhơn Hưng)