Your Website Title
Thị trấn Nhà Bàng: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 - 2019)
UBND thị trấn Nhà Bàng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 - 2019). Trung tá Phạm Văn Vuông – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện đến dự.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là 2 chiến lược gắn bó mật thiết, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, 10 năm qua, Ban chỉ huy quân sự thị trấn Nhà Bàng đã tích cực tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Cùng với tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng ủy, UBND thị trấn đã chủ động trong công tác lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Địa phương đã mở 07 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 124 lượt cán bộ tham gia học tập.Thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và luôn đạt chỉ tiêu trên giao.

Responsive image

Dịp này, UBND thị trấn Nhà Bàng tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019./.

 

Tin: Ngọc Thư (Nhà Bàng)