Your Website Title
Xã Tân Lợi thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi
Thực hiện theo Quyết định số 3410/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 14 tháng 11 năm 2017 về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2017 - 2020.

Hiện xã Tân Lợi đã chủ động triển khai kế hoạch thực hiện chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến nông, đưa nhanh các quy trình sản xuất tiên tiến vào quá trình canh tác, thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong sản xuất nông nghiệp.

Responsive image

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nhằm mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải phù hợp quy hoạch phát triển các giống cây trồng trên từng địa phương và phải đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm. Năm 2020 xã Tân Lợi có khoảng 80 hécta trồng lúa được chuyển đổi sang trồng cây rau, màu,các cây trồng được người dân lựa chọn để chuyển đổi như: Sen, bắp, khoai mì, ớt, đậu phộng.

Responsive image

Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất. Đồng thời, tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho nông dân mở rộng sản xuất - kinh doanh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả./.

Huyền Linh (Tân Lợi)