Your Website Title
Thị trấn Nhà Bàng: Số hộ nghèo, cận nghèo giảm theo từng năm
Theo đó, số hộ nghèo trên địa bàn thị trấn đầu năm 2020 là 35 hộ nghèo (tỷ lệ 1,21%), cận nghèo 128 hộ ( tỷ lệ 3,34%). Từ đầu năm đến nay, địa phương đã giới thiệu cho 134 trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo, thoát hộ nghèo và giải quyết việc làm vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Responsive image

Qua kết quả bình xét hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020, thị trấn Nhà Bàng thoát hộ nghèo 12 hộ, thoát cận nghèo 25 hộ và phát sinh cận nghèo là 14 hộ. Công tác bình xét tại 05 khóm đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, không bỏ sót để tránh so bì trong nhân dân.
Tỷ lệ thoát nghèo năm nay hơn những năm trước nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương đã giúp đỡ giới thiệu, tư vấn việc làm cùng với các chính sách ưu đãi an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và một phần không thể thiếu đó là ý chí phấn đấu vươn lên của từng thành viên hộ gia đình hướng đến thoát nghèo bền vững.

Ngọc Thư (Nhà Bàng)