Your Website Title
An Nông hoàn thành chương trình nội dung kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2020
Ngày 29/7/2020, diễn ra kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã An Nông, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. chủ trì kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã.

Responsive image

Trong năm 2020, Nghị quyết HĐND xã biên giới An Nông đề ra 14 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh. Trong 6 tháng qua, dưới tác động tiêu cực của diễn biến thời tiết, tình hình phức tập dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển, tăng trưởng ở địa phương. Đến nay, thực hiện vượt 2 chỉ tiêu về duy trì bảo hiểm xã hội tự nguyện và công tác giao quân. Phấn đấu đến cuối năm thực hiện 5 chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đề ra, như: về việc thu ngân sách địa phương; tổng diện tích xuống giống; chuyển đổi giống cây trồng; bảo hiểm y tế tự nguyện và chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp. Đồng thời, tập trung hoàn thành 7 chỉ tiêu theo lộ trình đánh giá cuối năm, đó là: duy trì 2 chỉ tiêu 14.2, 18.3 trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xuất khẩu lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo; công nhận lại gia đình đạt chuẩn văn hóa; công tác hòa giải và chuẩn tiếp cận phát luật; chỉ tiêu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn 9% và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt theo quy định
Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND xã Lâm Văn Bá đã giải trình, phân tích và làm rõ một số ý kiến kiến nghị của đại biểu, cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 10, cũng như định hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự và bầu miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kinh tế- xã hội đối với bà Hồ Thị Đầm và bầu bổ sung ông Nguyễn Phong Nghiệp- Trưởng Ban kinh tế- xã hội khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2020. 
Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao, HĐND xã tiến hành xem xét và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết: về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về sử dụng nguồn kết dư ngân sách; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kinh tế- xã hội và xác nhận bầu bổ sung Trưởng Ban kinh tế- xã hội; Nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát của HĐND năm 2021./.

Hữu Ngọc (An Nông)