Your Website Title
Ban Dân tộc tỉnh An Giang tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Vĩnh Trung
Ngày 21/11/2019, tại UBND xã Vĩnh Trung, Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp Sở Tư pháp tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 80 đại biểu là người có uy tín, các chức sắc chức việc, đồng bào dân tộc 05 xã: Vĩnh Trung, Văn Giáo, An Cư, An Hảo và Tân Lợi.

Responsive image

Tại đây, bà con được nghe ông Trịnh Tuấn Ngọc – Trưởng Phòng Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp triển khai một số nội dung về Luật Tín ngưỡng tôn giáo, những chính sách, pháp luật dành cho đồng bào dân tộc, thiểu số về: Quyền nhân thân, quyền học tập; quyền dùng tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số; quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; quyền nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo,... Đồng thời, thông tin một số chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, những quy định của pháp luật về công tác dân tộc trong tình hình hiện nay.

Responsive image

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào dân tộc tỉnh An Giang nói chung và huyện miền núi Tịnh Biên nói riêng. Các nội dung được giới thiệu sẽ giúp đồng bào nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật./.

Bích Hồng (Vĩnh Trung)