Your Website Title
Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) thị trấn Nhà Bàng tổng kết công tác mặt trận năm 2017
UBMTTQ thị trấn Nhà Bàng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự, có ông Hồ Văn Ên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc  thị trấn  Nhà Bàng và các tổ chức thành viên đã bám sát  nhiệm vụ chính trị của địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, đã tổ chức 38 cuộc tuyên truyền,gần 2.000 lượt người dự nghe; Công tác nắm dư luận xã hội luôn được quan tâm, tăng cường các mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với chức sắc tôn giáo, dân tộc. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, tranh thủ  mọi nguồn lực hỗ trợ, giúp đở cho trên 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 700 lượt người; cất mới 07 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn, ước tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Dịp này, UBMTTQ thị trấn Nhà Bàng đã khen thưởng cho 02 tập thể và 05 cá nhân “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Mặt trận năm 2017./.

 

Tin: Ngọc Thư - nh: Thanh Phong (TT Nhà Bàng)