Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Núi Voi tổ chức hội nghị xét duyệt thanh niên nhập ngũ năm 2018
Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Núi Voi vừa tổ chức hội nghị xét duyệt thanh niên nhập ngũ năm 2018. Đến dự, có đồng chí Võ Hồng Ngọc – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Thái Thị Điểm Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cùng các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Xác định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.  Do đó, Đảng ủy, UBND xã Núi Voi đã tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự để bảo đảm chất lượng giao quân, hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

 

Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã rà soát danh sách  đối với thanh niên được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, danh sách thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Qua xét duyệt, toàn xã có 321 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018./.

Phan Loan (Núi Voi)